reliefpraktijk.nl

Workshops

Workshop mundfulness

 

De workshop bestaat uit 4 avonden verdeeld over 4 maanden. De workshop start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De kosten bedragen €85-- (inclusief koffie/thee en werkmateriaal)

 

Een workshop mindfulness is op aanvraag.

  

Info Mindfulness:

De automatische piloot 

Als we autorijden komt het voor dat we kilometers lang ‘op de automatische piloot’

rijden zonder dat we er met onze aandacht bij zijn.

 

Op veel momenten in ons leven zijn we ons er niet echt van bewust wat we aan de doen zijn. We kunnen ‘kilometers ver weg zijn’ zonder het te weten.

In ‘de automatische piloot’ is de kans groter dat we ongemerkt oude denkpatronen in gang zetten: gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens (waar we ons weinig bewust van zijn) die meestal niet helpen en tot een verslechtering van de stemming leiden.

 

Door ons meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, geven we ons zelf de mogelijkheid van een grotere vrijheid en keuze. We hoeven niet meer in dezelfde oude denkpatronen terecht te komen die de problemen in het verleden veroorzaakt hebben.

 

Het doel van deze workshop is om de aandacht te vergroten zodat we op een situatie kunnen reageren vanuit een keuze in plaats vanuit een automatisme. We doen dat door te oefenen ons meer gewaar te worden van wat er werkelijk is en weloverwogen onze aandacht daar op te richten.

 

De ademhaling

Ademen is leven.

Je zou de ademhaling kunnen zien als een draad of een ketting die alle gebeurtenissen in je leven vanaf je geboorte, het begin, tot aan je dood, het einde, aan elkaar verbindt. De ademhaling is er altijd, elk moment, ze gaat automatisch. Is het je ooit opgevallen dat de ademhaling verandert door onze stemming ? Kort en oppervlakkig als we gespannen of boos zijn, sneller als we opgewonden zijn en voluit al we gelukkig zijn, maar bijna verdwenen als we bang zijn ? Ze is er altijd.

 

We kunnen de ademhaling gebruiken als gereedschap, als een anker, om stabiliteit te brengen in lichaam en geest.

We kunnen er elk moment in het dagelijks leven op afstemmen.

 

Meestal merken we de ademhaling niet op, ze is er gewoon, we denken er niet aan. Dus een van de eerste dingen die we bij de aandachttraining doen is contact maken met de ademhaling – omdat die er altijd is. We merken hoe de ademhaling met onze stemming, onze gedachten en de bewegingen van ons lichaam verandert.

We moeten niet proberen de ademhaling onder controle te krijgen, alleen maar opmerken en haar leren kennen als een vriend.

Je hoeft haar alleen waar te nemen, er naar te kijken, en de ademhaling op een belangstellende en ontspannende manier te voelen.

 

Door oefenen worden we ons bewust van onze ademhaling.

We kunnen de ademhaling gebruiken Bij het richten van de aandacht op verschillende thema’s.

Bijvoorbeeld om onze gespannen spieren te ontspannen of om ons te concentreren op - iets dat onze aandacht vraagt.

De ademhaling kan ook helpen in het omgaan met pijn, boosheid, of met stress-situaties in het dagelijks leven.

Tijdens deze training zullen we hier in het bijzonder aandacht aan besteden.

 

Omgaan met obstakels

Tijdens de workshop wordt aandacht gegeven aan het hier en nu met als doel om vaker en meer bewust te zijn, in het hier en nu te zijn.

 

Wat ons afhoudt van het op elk moment ‘volledig aanwezig’ te zijn is, de automatische neiging om wat we op een bepaald moment ervaren in verschillende opzichten als niet goed te bestempelen. Bijvoorbeeld; zo zou het eigenlijk niet moeten gebeuren, het is niet goed genoeg of, het is niet wat we verwachtten of wat we wilden.

Deze oordelen kunnen leiden tot een reeks gedachten over schuld, wat veranderd moet worden of, hoe dingen anders zouden kunnen of anders zouden moeten.

Deze gedachten brengen ons vaak heel automatisch naar ‘ingeslepen patronen’ in onze gedachtewereld.

Op deze manier raken we niet alleen het contact met het huidige moment kwijt maar verliezen we ook de vrijheid om te kiezen welke actie we willen ondernemen.

We kunnen onze vrijheid weer terug krijgen als we simpelweg, als eerste stap, de situatie waarin we ons bevinden erkennen. Zonder meteen in het automatische patroon te vervallen en de dingen te beoordelen, te verbeteren, of anders te willen dan ze zijn.  

Om deze nieuwe manier van omgaan met situaties te leren gaan we oefenen door de aandacht op verschillende lichaamsdelen te richten als anker voor bewustzijn in het moment. We trainen onszelf ook in het richten van de aandacht op de verschillende plaatsen waarop we dat willen; de zogenaamde bodyscan.

 

Meer informatie over mindfulness en de bodyscan vindt u hier